Fornetti Gzira

52 Triq il Gzira, Gzira

07:00 – 16:00